Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας αξιόπιστη, ποιοτική και έγκαιρη εξυπηρέτηση, χαμηλό κόστος και αποτελεσματική στήριξη.

Το μεταφραστικό γραφείο 7polyglot αποτελεί μια σύγχρονη εταιρία η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφραστικών, διερμηνευτικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για Έλληνες και Αλλοδαπούς. Ο στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας αξιόπιστη, ποιοτική και έγκαιρη εξυπηρέτηση, χαμηλό κόστος και αποτελεσματική στήριξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσφέρουμε Ποικίλες πρόσθετες
υπηρεσίες και δραστηριότητες

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια που διοργανώνουμε στοχεύουν στην επιτυχή απόκτηση ομιλούμενης και γραπτής γλώσσας, καθώς και σε ένα εύρος πλούσιου λεξιλογίου που σχετίζεται με την επικοινωνία σε οικογενειακό, κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, επίσης σε βασικές γνώσεις των πολιτισμικών παραδόσεων της αντίστοιχης χώρας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στη διάθεσή σας υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι και πληθώρα υλικών μελέτης που εγγυώνται την αποτελεσματική διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η εταιρία μετάφρασης και νομιμοποίησης 7polyglot προσπαθεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας ποικίλες πρόσθετες υπηρεσίες και δραστηριότητες όπως: ιδιωτική και ομαδική εκπαίδευση, καθώς και σεμινάρια στα βουλγαρικά και τα ελληνικά για τους Βούλγαρους και τους αλλοδαπούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Select FileUpload File