Πώς μπορώ να ανοίξω μια εταιρεία;

Οι περισσότεροι καταναλωτές δυσκολεύονται να επιλέξουν τον τύπο της εταιρείας που θα εγγραφεί. Κάθε δομή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Το πιο σημαντικό είναι να σκεφτείτε τους φόρους που οφείλετε στο κράτος και την ευθύνη που αναλαμβάνετε στους συνεργάτες σας. Προς το παρόν, η ΟΟD ή η ΕΟΟD είναι η προτιμώμενη μορφή εκκίνησης μιας μικρής έως μεσαίας εταιρείας στη Βουλγαρία, ιδίως μετά τη μείωση της αρχικής κεφαλαιακής απαίτησης κατά την εγγραφή.

Η διαφορά μεταξύ EOOD και OOD είναι ο αριθμός των ατόμων που κατέχουν ένα μέρος του κεφαλαίου. Στην EOOD η κυριότητα του κεφαλαίου είναι μονοπρόσωπη – ένα πρόσωπο είναι ο συνεισφέρων του κεφαλαίου. Για την εγγραφή της OOD οι ιδρυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, αλλά δεν υπάρχει καμία απαίτηση για επενδύσεις ίσου κεφαλαίου.


Απαιτούμενα έγγραφα της EOOD.
Απαιτούμενα έγγραφα της OOD.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Απόδειξη, σχετικά με το καταβεβλημένο κεφάλαιο που μπορείτε να εκδώσετε από μια προαιρετική τράπεζα.
 2. Συγκατάθεση για αποδοχή της διαχείρισης και πρότυπο της απογραφής (δείγμα) – πρέπει να πιστοποιείται από συμβολαιογράφο και να υπογράφεται από τον διαχειριστή. Υπάρχουν δύο επιλογές: να έχετε έναπροετοιμασμένο δείγμα που χρειάζεται μόνο πιστοποίηση συμβολαιογράφου ή να ζητήσετε από το γραφείο του συμβολαιογράφου να το προετοιμάσει.
 3. Ιδρυτική πράξη.
 4. Καταστατικό – Το έγγραφο πρέπει να περιέχει τις αποφάσεις της συστατικής συνέλευσης και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 5. Απόφαση για τον διορισμό του μονоπροσώπου κατόχου του κεφαλαίου ως διαχειριστή.
 6. Έντυπο αίτησης – Φόρμα αίτησης A4 – το πιο σημαντικό έγγραφο!
 7. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Μητρώου, να το κατεβάσετε και να το συμπληρώσετε. Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα επισυνάπτονται σε αυτό.
 8. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 13, παρ. 4, ο νόμος περί Εμπορικού μητρώου (ЗТР). Δηλώνεται η αλήθεια των δηλωθεισών περιστάσεων. Υπογράφεται από τον αιτούντα.
 9. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 13, παρ. 5, ο Νόμος περί εμπορικού μητρώου (ЗТР) . Υποβάλλεται από τον κομιστή. Συμπληρώνεται μόνο όταν ο αιτών δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως τα έγγραφα στην Εμποτικό μητρώο (ΤΡ).
 10. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 142, Εμπορικό Δίκαιο (ΤЗ). Απαγόρευση ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Υπογράφεται από τον διαχειριστή.
 11. Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο. 141, παρ. 8, Εμπορικό Δίκαιο (TЗ). Ο διαχειριστής δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί διαχειριστή της εταιρείας. Το υπογράφει.
 12. Αίτηση για διατήρηση της εταιρείας (Д1), η οποία είναι προαιρετική και κοστίζει 50 λεβ.
 13. Άδεια ή έγκριση όταν η επιχείρηση το απαιτεί.

Πηγή: registryagency.bg

Leave a comment

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Select FileUpload File

  Μείνετε Ενημερωμένοι

  Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε
  πρώτοι για οτιδήποτε νέο μας.

  7Polyglot Translations © 2020. All rights reserved.
  Designed by ArtAbout.