Редактиране на текстове

Редактиране на текстове

Имайки познанието, че преводът е набор от дейности и услуги, в допълнение към изпълнението на превода, значително внимание се отделя при редактирането на текстовете и документите. Подходящ начин за гарантиране на автентичността и качеството на преведените текстове, придоставяни на клиентите, е обработката им да се извършва от обучени специалисти, за предпочитане с произход от страната, за която превеждат. Проверката на езика и редактирането на преводи е последната и най-важна част от завършването на процеса.В рамките на услугите ни е включено и езиково тестване и корекция на вече преведени документи и текстове, осигуряващи правилния превод на въпросните и коригиране на терминологията им, в зависимост от тяхното съдържани, спомагайки за постигането на най-добрия краен резултат.

Преводаческата агенция 7polyglot предлага корекция на ръкописни текстове, документи, рекламни материали, резюмета, дисертации и дипломни работи, а също така се занимава с форматиране, предпечат, печат, сканиране, публикуване в интернет и архивиране на документи.

Свържете се с нас

Избери файлКачи файл

Бъдете в течение

Регистрирайте се, за да бъдете
информирани за всичко ново

7Polyglot Translations  © 2020. All rights reserved.
Designed by ArtAbout .